dosarul mascotelor patata

mai multe locuri gi la mult mai mul$ ascultdtori, a gAndit poves- titoarea ;i a devenit autoare. Ana Rotea. Dosarul mascotelor. Patata. A cincea aventuri.

17 мая 2017 г. ... apreciind probele care au fost cercetate atât în prima instanţă, cât şi în instanţa de apel, a ajuns la concluzia de a casa sentința de ...

27 мая 2020 г. ... Prin aceiași sentință, Cristian Copacinschi a fost achitat de sub ... situat în XXXXX, ambii aflându-se în curtea casei, în urma unui ...

3 июл. 2013 г. ... proiect, consideram ca deschidem calea celor care astazi au dificultati in ... prevazute 3 intalniri de management de proiect, la Pitesti, ...

19 нояб. 2015 г. ... participarea aceluiaşi avocat, Vasile Vieru, din oficiu, ... Avocatul V. Vieru a fost împuternicit să-i apere interesele în proces, însă.

Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). ... absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2021;.

20 янв. 2016 г. ... urmărind scopul ameninţării cu omor şi cu vătămarea gravă a ... ameninţat cu moartea prin împuşcare, îndreptîndu-i în acest sens un pistol ...

7 февр. 2017 г. ... legal executată. Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție asupra recursurilor în cauză în baza actelor din dosar,. CONSTATĂ :.

10 мар. 2020 г. ... valutare din raza municipiului Chișinău au comis infracțiunea prevăzută de ... a 10.905,20 lei; 480 shekel israelieni care conform ratelor ...

25 мар. 2015 г. ... A. Procopciuc şi T. Kovaliov în numele inculpatului V.Golubaş. ... V.Golubaş învîrtea în mînă un lanţ din aur cu mărimea de aproximativ ...

24 мар. 2020 г. ... numere de înmatriculare xxxx, şi deplasându-se pe str. ... În această ordine de idei, Colegiul penal a reținut faptul că, norma juridică ...

Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații ... Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau ...

30 нояб. 2016 г. ... (2) lit. d) Cod penal şi anume tentativă de furt, adică tentativă de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane, cu cauzarea de daune ...

Ce este Dosarul de Sănătate. O platformă online ce conține o colecţie de informaţii medicale ale pacientului, consolidatate la.

Modulul „Antecedente declarate de pacient”. – Modulul „Documente medicale”. – Modulul „Date personale” ... e) antecedente personale patologice;.

Colegiul German Goethe, Liceul Cervantes, etc), acești studenți pot pune la dosar o copie legalizata după diploma de Bacalaureat pentru a demonstra ...

4 нояб. 2020 г. ... inculpata Bejenaru Viorica a fost recunoscută vinovată în săvârșirea ... prejudiciului pretins de la Bejenaru Viorica, Ţurcan Lidia şi BC ...

a) opisul dosarului, în dublu exemplar; dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opis;.

15 февр. 2018 г. ... Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 01 Ianuarie 2019. aplicaţia Infodosar a fost înlocuită cu aplicația Dosarul Elecronic.

Vor sd preia Dosarul Popcorn! -. Mami! s-a mirat Teo Marl5u admirativ. Ai aflat destule, dar cum ai reuqit? * P;i, s-a sc[rpinat Bolumbo la subra! pierdut ...

18 нояб. 2020 г. ... S-a încasat de la Ursachi Natalia în beneficiul lui Plugari Vitalie suma prejudiciului material de 11.200 euro sau echivalentul în valută ...

15 мая 2019 г. ... stabilirea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei de întreţinere a ... duc gospodărie comună şi nu au careva relaţii de familie.

Asttfel, în cuprinsul articolului apărut în ziarul "Jurnalul de Argeş", soții Vargă relatează faptul că între familia acestora şi cea a executorului ...

cu legislația în vigoare; (a se vedea modelul afişat pe portalul ”JOB-URI CERCETARE”, ... (Str. Mendeleev nr.21-25, Sector 1, București) PENTRU VERIFICAREA ...

Stabilirea parametrilor de transformare din coordonate geografice (WGS 84) catre sistemul naţional STEREO 70 si suprafaţa de referinţă Marea Neagra 75.

9 окт. 2019 г. ... Biruinţa – Valentina Rusu, de Consiliul orăşenesc Biruinţa, ... din Biruinţa”, dispoziţiei primarului nr.4 din 14.02.2017 „Cu privire la ...

Poligonul de tragere Domneşti, din subordinea Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, este destinat executării şedinţelor de tragere cu armamentul de ...

20 окт. 2021 г. ... 20 octombrie 2021 mun. Chișinău. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, în componența:.

15 окт. 2021 г. ... Limitată „Neocasa” completului de judecată nr. 2 al Curţii Supreme de Justiţie, în cauza civilă la cererea introductivă depusă de Societatea ...

5 дек. 2018 г. ... Angelei Bolgar cu privire la repararea prejudiciului material, ... psihologice majore exact în ajunul sărbătorilor de Crăciun şi Anul.

29 сент. 2021 г. ... împotriva lui Marcel Chistruga cu privire la partajul averii şi ... este angajată în câmpul muncii, este implicată în îngrijirea copilului.

Dosar nr. CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC. Doamnă Preşedinte,. 9. Subsemnatul/a (numele si prenumele persoanei fizice care completează cererea) ...

1 авг. 2018 г. ... împotriva deciziei din 06 martie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, ... moştenitor care în termenul de 6 luni a acceptat succesiunea după.

12 нояб. 2019 г. ... intermediul lui Jenaru Anatolie, în or. Chișinău, i-a transmis lui Moţpan Ion sumele de bani după cum urmează: 7000 (șapte mii) euro, ...

22 июн. 2021 г. ... 3-75/21). Prin încheierea din 07 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău acțiunea depusă de. Partidului Politic „Partidul Acțiune și ...

28 февр. 2020 г. ... partajarea averii comune în devălmășie a soților în cote-părți egale, prin încasarea unei sulte în mărime de 26 250 euro, ...

Este Mioara Minulescu, profesoara de limba romAni gi coordonatoarea unei mici vacanle c5- reia i-am supravieluit cu greu. De o jumltate de ori, de.

25 июл. 2018 г. ... Tot ei, în aceiaşi noapte de 26 spre 27 decembrie 2013, folosindu-se de imposibilitatea lui XXX de a se apăra, aplicând forţa fizică, ...

3 июн. 2015 г. ... Sidorciuc Pavel, Smirnova Parascovia, Stoianov Liubovi, Stoianov Gheorghii,. Serbinovici Svetlana, Cozar Ivanna, Florea Ion, Florea Maria, ...

6 нояб. 2012 г. ... Mîrzenco Tatiana, locatară a blocului situat pe str. ... Curţii de Apel Chişinău Dorina Tăut, în cauza penală lui Muzîcant Ruslan Anatol,.

24 февр. 2021 г. ... Creditare Nebancară ”Ideea Credit” Societatea cu Răspundere Limitată ... cererea de chemare în judecată depusă de OCN ”Ideea Credit” SRL din.

CURTEA DE APEL CRAIOVA. TRIBUNALUL DOLJ ... Curții de Apel Craiova sunt: Tribunalul Dolj, Tribunalul Gorj, Tribunalul Mehedinți, Tribunalul Olt și.

6 мар. 2019 г. ... de la judecarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă ... află în relaţii de prietenie cu intervenientul accesoriu Ghenadie ...

2 дек. 2020 г. ... Actul legislativ relevant care evidențiază alesul local ca subiect separat, în afara oricărei categorii de funcționari publici, ...

notarială desfăşurată. 4) opisul actelor din dosar. 6. În dosarul personal nu se permite efectuarea mențiunilor despre apartenenţa.

conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin. Programul național "Școala de acasă" emis de către ...

ORDIN nr.3480/2018 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației, ... 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor.

14 апр. 2021 г. ... sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, ... Tribunalul Mehedinți a admis excepția lipsei calității procesuale ...

12 февр. 2020 г. ... Turcoaia; FOB-Isaccea. Valoarea în vamă a mărfurilor a fost determinată conform prevederilor art. 11 din Legea cu privire la tariful vamal ...

format electronic, disponibilă pe http: //www.curteadeapelmures.ro;. • cererea (însoțită de copia cărții de identitate pentru persoanele care au.

prezenta cerere accesul la dosarul întocmit de Securitate pe numele rudei mele decedate (se menţionează gradul de rudenie) ...

Doomfinante.ro. Nr. 146085/22.12.2015 ... Aurel Vlaicu nr.22, CUI 2844936, cont RO78TREZ52123510120XXXXX Trezoreria ... eg. comcdag www.mfinante.ro ...

4 февр. 2015 г. ... Călărași, Golban Anatolie împotriva lui Traian Vasilcău, Gheorghe ... de procedură cu privire la evacuarea silită a lui Mutu Ion, sunt.

Alocația de stat (0-2 ani - 200 lei/lună, 2-18 ani - 42 lei/lună). În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toți copii cetățeni.

18 авг. 2021 г. ... N. Berbec) ... La 23 martie 2021, prin intermediul oficiului poştal, ... În motivarea recursului a invocat că la data de 19 martie 2021, ...

12 мая 2021 г. ... Tofratov Valerii, Nestor Ana succesorul lui Nestor Gheorghe, Bulgaru Mihail, Popa. Dumitru, Chitoraga Leonid, Grati Feodora succesorul Grati ...

7 нояб. 2018 г. ... către SRL „Kirsan Com” cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, împotriva deciziei din 07 iunie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, ...

13 окт. 2021 г. ... 738 727,37 lei, a penalității conform art. 330 alin. (2) din Codul muncii pentru perioada. 03 martie 2017 – 02 iunie 2020 în sumă de 160 730 ...

12 авг. 2020 г. ... Mariana Pitic examinând recursul declarat de către ... Antoniuc împotriva lui Alexandru Cireş cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi.

Ziua 05, luna aprilie, anul 2019. Colonel magistrat (…), procuror militar, (…) ... a fost numit de Iliescu Ion în funcţia de şef al MStM al Armatei, iar.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.