fise de lucru clasa 1 limba romana

Respect pentru oameni și cărţi GEORGIANA GOGOESCU. FIȘE DE LUCRU DIFERENȚIATE. Limba şi literatura română. Clasa a III-a. CR. Cartea Românească. EDUCAȚIONAL ...

Balta-Albă, de Vasile Alecsandri;. • România între Orient și Occident (dezbatere). - tehnici de documentare pentru realizarea investigaţiilor, a proiec-.

DEITEAPTA-TE, ROMANE! UNITATEA TEMATICA: $COALA. Figa 2. REACTUALIZAREA C. Fita 3. EVALUARE INITIALA. Figa 4. TEXTUL. T|TLUL. AUTORUL. COMUNTCAREA ORALA.

Scrie enunțuri în care substantivul limbă să apară cu sens propriu de ... Rescrie versul Asta-i patria cea dragă, folosind sinonimele cuvintelor subliniate.

SĂ COMUNICĂM! Formulează un sfat pe care i l-ai da băiatului din textul citit. Ce băiat! după Octav Pancu-Iași. Ce băiat! după Octav Pancu-Iași.

semestrul I si serrrestrul II ... Scrierea lui ,,m" inainte de,p" $i ,,b"........... . ... o Consoanele sunt: b, c, d, f, g,h, j, k, l, m, h, p,.

Texte pentru intuirea adjectivului gi dictare / dictare selectiv5.... ........ l3O. Becapitulare si sistematizare prin teste.

intamplare, umbrelä, ambalaj, impărăteasă, umbră, bumbac, impachetat, imposibil, imbrăcăminte, temperatura. mb mp. Lucrează după model: MODEL båtrán.

Text suport: Ciuboțelele Ogarului, după Călin Gruia . ... Scrie, în spaţiul alăturat, înțelesurile cuvântului colorat din fiecare enunţ.

Textul literar descriptiv in prozi. ... Compunerea descriptiva de tip tab[ou. ... TextuI nontiterar descriptiv.substantivu[, prepozi!ia, artico[ut, ...

1 сент. 2021 г. ... (Victor Hugo - Mizerabilii). Analizează părțile de vorbire subliniate din textul de mai sus. 2. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru ...

in limba rorn6n6. Comunicare ... caiet de clasa a lucru ll-a. glBooktet. BucuregLl, 2O19 ... 2. ReguLi a[e discursutui ora[. Ascuttarea ;i.

Cuvinte cu înțeles opus ... Text suport: Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov . ... Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate.

Fișa 7. Izvoare istorice despre geto-daci: Herodot, Strabon, ... Fișa 8. Studiu de caz: Histria . ... Studiu de caz: Opțiuni politice în România modernă .

Femeia, în viața publică ... Zgomotul lor atinge o viteză fantastică. ... 1 din moment ce textul sună astfel: „Femeile britanice spun: DU-TE!”?

Biotopul ṣi biocenoza formează ecosistemul. După tipul de biotop, ecosistemele sunt terestre ṣi acvatice. ... Ecosisteme antropizate. Amenajate. Artificiale.

26 мар. 2022 г. ... lucru | Didactic.roEvaluarea Nationala in 2022 pentru clasa a II-a - Modele Fisa de Lucru Matematica Clasa 0 (Pregatitoare) - ColoricaClasa ...

Caiet de Vacanta-Numere Naturale de la 1 La 10The Turn-Around, Upside-Down Alphabet BookMatematic? ?i exploatarea mediuluiMatematic? ?i explorarea ...

2 дня назад ... If you ally need such a referred fise de lucru clasa pregatitoare books that will allow you worth, get the.

Rezolvarea unor exerciții de adunare și scădere în concentrul 0 – 1 000;. • Utilizarea terminologiei și a simbolurilor matematice. Fișa 19.

generalia dinaintea celei a pirinlilor este aceea a bunicilor. De-a Iungul timpului s-a vorbit despre o ,,familie mare", unde pot trdiimpreuni, ?n acela;i ...

in cuvdntul bibliotecd existii cinci vocale. A / F . in cuv6ntal inimioard existii patru vocale, doud semivocale qi trei consoane. A / F.

CURS DE LIMBA FRANCEZA. FIŞE DE LUCRU PENTRU ELEVI. NIVEL A1+, A2 ... DOBRE, Claudia – Limba franceza - caiet de lucru, Booklet, Bucuresti, 2015.

MATEMATICA – PRIETENA MEA. Fișe de lucru pentru clasa a II-a ... 2. Ordonează crescător şi apoi descrescător numerele: 5, 23, 9, 15, 20, 7, 26, 30, 2 ,10.

Fișe de lucru – Divizibilitatea numerelor natural. Clasa a VI -a. Prof. Bologa Cristiana. Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu”, Rm. Vâlcea. Fişa nr. 1.

către profesorul de Religie. Descoperire din imagini. Se analizează imaginea de pe fişă şi se pun întrebări: Unde se află copiii? Ce fac în clasă?

momente ale evoluţiei poeziei în literatura română; ... FIȘE DE LUCRU PENTRU CLASA A X‐A ... II. Fișă de formare a priceperilor și deprinderilor .

Matematica – prietena mea - fişe de lucru - clasa a III-a. 9 calculează și verifică, efectuând proba după model: 3. 4 2 9 + 2 6 2 = 6 9 1.

FLORINA LEZERIUC. Respect pentru oameni și cărţi. FIŞE DE LUCRU. Personajul literar. Auxiliar curricular pentru clasa a I-a. APROVIMED. R PUBLISHERS ...

FLORIAN BERECHET. JEANA TIȚA. LIDIA COSTACHE. Matematică și explorarea mediului. FIȘE DE LUCRU. Clasa a II-a ... Fişa 2. Evaluare inițială (2) .

Iată în ce zodii sunt născute persoanele care nu vor trăda niciodată o ... Ce trăsătură comună au reprezentanții celor trei zodii descrise în acest articol?

18 июн. 2017 г. ... Menționează persoana, (genul, dacă e cazul) și numărul pronumelor personale subliniate, conform modelului: el – pronume personal, persoana a ...

LIDIA COSTACHE. Matematică şi explorarea mediului. FIŞE DE LUCRU. Clasa I ... Fişa 18. Probleme care se rezolvă printr-o operație de adunare.

DANIELA BERECHET. FLORIAN BERECHET. JEANA TIȚA. LIDIA COSTACHE. Matematică și explorarea mediului. FIȘE DE LUCRU. Clasa pregătitoare ...

ldentificareadintrungirdeimagini acelorcareintrunescsimultan . :iarea unui termen necunoscut, cu ajutorul balanlei doui conditii. Fisa 1 0. coRpuL oMENEsc.

Pentru a aduna douE numere intregi de semne diferite, se scad modulele ... calculeazA suma algebricl dupi regula semnelor de la adunarea numerelor intregi.

roşie, iar a celorlalte sunete cu ajutorul bulinelor negre: ... 1 Încercuieşte litera „e“ şi subliniază litera „E“ în textul următor:.

Fișe de lucru – Mulțimea numerelor întregi. Clasa a VI-a. Prof. Bologa Cristiana ... Fie mulţimea A={-5;-8;0;-2;9;+3;-222;1;+99}.Determinaţi mulţimile:.

"Floare-albastră" de Mihai Eminescu. PAVEL ELENA GABRIELA. LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA. GRUPA I- prima secvență lirică (strofele 1-3) –vocea ...

NUMERELE NATURALE DE LA O LA 1OO. Fr$A NR. 1. 1. Transcrie urmdtoarele numere: 4 zecisiS unitdti l--l. 9 zeci si 7 unitdti [-l. 2 zeci gi 3 unitdti |-l.

Fișe de lucru-Matematică clasa a-VII-a. Lixandru Carmen. Scoala Gimnazială Nr.188, Bucureşti. I ) Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic.

Categoriile semantice, Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice,........,...,... Paronimele. Pleonasmul. 3. t{oTturrrt DE FoNEilcA.

5= Gupmus. Pregitire pemru olimpiade gi concurcuri gcolare. ... rr $i ?. Fise de lucru diferentiate - clasa a V-a w 1 1 ...

5. Unitatea l. ACTUAIIZAREA GUNO$TINTELOR DIN CLASA A lV-A. Fiqa nr. 1 . ... P6(ile de vorbire studiate sunt: verbul, substantivul, pronumele, adjectivul.

Propuneri de itemi pentru evaluare (fonetica qi vocabularul). Test stadial nr. l. 4. NoTlUNt DE STNTAXA. Textul. Ennnful. Fraza. Propozria.

auxiliar pentru opționalul Lectura şi abilităţile de viaţă clasa a VI-a. Editura Paralela 45 ... FISA I. I. TEXT/FRAGMENTE DE TEXT LITERAR.

Perspectiva narativă e referă la raportul pe care îl are naratorul îl ... Lirismul obiectiv se defineşte prin mărcile lexico-gramaticale reprezentate.

Test inițial epe pentru oameni și cărti. Citeşte cu atenţie textul următor: Copiii au primit ca temă, la limba română, pentru după vacanţă, să facă fiecare ...

Respect pentru oameni și cărţi. ELIZA-MARA TROFIN. (coordonator) ... Câmpul lexical (actualizarea cunoştinţelor). 12. 14. Categorii semantice.

TEST INITIAL. BERRIERREIRI.IIIIIIIIILE. 2. NOTIUNI DE SINTAXĂ ... Folosirea corectă a accentului în limba română. ... Gramatică - clasa a VII-a.

Fișe de lucru – Fracții ordinare. Clasa a V-a ... 5) Găsiţi o fracţie echivalentă cu o fracţie echiunitară, numitorul fiind cel mai mic număr prim de.

FISE DE LUCRU ... Propuneri de itemi pentnr evaluare: Ortoepie gi ortografie ... Bulevardul Republicii, Nr. 148, ClSdirea Cl, etaj 4, Piteqti,.

A/F Cuvântul cotloane se desparte în silabe astfel: cot-loa-ne. A/F Cuvântul semiobscuritate are şapte silabe. (6 puncte).

Încercuieşte intrusul din următoarea serie de cuvinte: bunăvoinţă, despre, Calea. Lactee, Curtea de Argeş, zgârie-brânză. 12. Gramatică - clasa a VIII-a ...

GRAMATICĂ 5. FIŞE DE LUCRU ... Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicţionarul. ... EXERCITII RECAPITULATIVE. FIŞA NR.2.

Li FLORIN ANTOHE MARIUS ANTONESCU. GHEORGHE IACOVIȚĂ. Respect pentru oameni și cărți. MATEMATICĂ. Clasa a VI-a. TESTE. FIŞE DE LUCRU. MODELE DE TEZE.

L FLORIN ANTOHE MARIUS ANTONESCU. Respect pentru oameni și cărți GHEORGHE IACOVITĂ. MATEMATICĂ. Clasa a VIII-a. TESTE. FIŞE DE LUCRU. MODELE DE TEZE.

Încercuiește pronumele personale la numărul singular : Eu,noi,el. Tu,voi,ele. Eu,tu,el,ea ... 10.Analizează pronumele personale,după model:.

Trăsături. – personajele textului dramatic comunică prin intermediul dialogului și al monologului, autorul nein- tervenind decât în indicațiile scenice ...

Matematică - clasa a IV-a. UNITĂȚI DE MĂSURĂ – FIȘE DE LUCRU ... 2. * Completaţi scara multiplilor şi submultiplilor metrului: 3. ** Adevărat sau fals?

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.