fise matematica clasa 2

Efectuarea de inmultiri de numere in concentrul 0 10 OOO $i de imp;rliri folosind tabta inmullirii, respectiv tabla impdrtirit.

Rezolvarea unor exerciții de adunare și scădere în concentrul 0 – 1 000;. • Utilizarea terminologiei și a simbolurilor matematice. Fișa 19.

MATEMATICA – PRIETENA MEA. Fișe de lucru pentru clasa a II-a ... 2. Ordonează crescător şi apoi descrescător numerele: 5, 23, 9, 15, 20, 7, 26, 30, 2 ,10.

Matematica – prietena mea - fişe de lucru - clasa a III-a. 9 calculează și verifică, efectuând proba după model: 3. 4 2 9 + 2 6 2 = 6 9 1.

Plante. Caracteristici comune inmultire, creştere. Nevoi de bază: aer, ... Unele plante sunt foarte mari iubitoare de apă, cum sunt nuferii.

Adunarea numărului 10 cu un număr de unități. 1. Efectuează: 10 + 1 = 6 + 10 = = 10 + 2. 10 + 5 = 2 + 10 = = 10 + 6. 10 + 7. 8 + 10 = = 10 + 3. 10 + 4 =.

NUMERELE NATURALE DE LA O LA 1OO. Fr$A NR. 1. 1. Transcrie urmdtoarele numere: 4 zecisiS unitdti l--l. 9 zeci si 7 unitdti [-l. 2 zeci gi 3 unitdti |-l.

orizontal, vertical, oblic. Animale - Hrana ca sursi de energie: importanla hranei pentru cregtere gi dezvoltare. Condilii de viald (apd, aer, lumind, ...

Fișe de lucru-Matematică clasa a-VII-a. Lixandru Carmen. Scoala Gimnazială Nr.188, Bucureşti. I ) Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic.

Pentru a aduna douE numere intregi de semne diferite, se scad modulele ... calculeazA suma algebricl dupi regula semnelor de la adunarea numerelor intregi.

DANIELA BERECHET. FLORIAN BERECHET. JEANA TIȚA. LIDIA COSTACHE. Matematică și explorarea mediului. FIȘE DE LUCRU. Clasa pregătitoare ...

ldentificareadintrungirdeimagini acelorcareintrunescsimultan . :iarea unui termen necunoscut, cu ajutorul balanlei doui conditii. Fisa 1 0. coRpuL oMENEsc.

5= Gupmus. Pregitire pemru olimpiade gi concurcuri gcolare. ... rr $i ?. Fise de lucru diferentiate - clasa a V-a w 1 1 ...

FLORIAN BERECHET. JEANA TIȚA. LIDIA COSTACHE. Matematică și explorarea mediului. FIȘE DE LUCRU. Clasa a II-a ... Fişa 2. Evaluare inițială (2) .

LIDIA COSTACHE. Matematică şi explorarea mediului. FIŞE DE LUCRU. Clasa I ... Fişa 18. Probleme care se rezolvă printr-o operație de adunare.

Universul - Planetele Sistemului Solar ...........63. Ciclul zi - noapte............. ... 65. Pbmdntul - uscat, apd, atmosfer[ ......67. Forme de relief.

Fișe de lucru – Matematică, profil Tehnologic prof. Simona – Maria CADAR. Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea. Fise de lucru – clasa a IX-a.

Realizează corespondenţa dintre obiecte şi corpurile geometrice prin care le poţi ... legate de formă și culoare pe care le-ai întâlnit mai sus. CUB. CUBOID.

Biotopul ṣi biocenoza formează ecosistemul. După tipul de biotop, ecosistemele sunt terestre ṣi acvatice. ... Ecosisteme antropizate. Amenajate. Artificiale.

26 мар. 2022 г. ... lucru | Didactic.roEvaluarea Nationala in 2022 pentru clasa a II-a - Modele Fisa de Lucru Matematica Clasa 0 (Pregatitoare) - ColoricaClasa ...

Caiet de Vacanta-Numere Naturale de la 1 La 10The Turn-Around, Upside-Down Alphabet BookMatematic? ?i exploatarea mediuluiMatematic? ?i explorarea ...

2 дня назад ... If you ally need such a referred fise de lucru clasa pregatitoare books that will allow you worth, get the.

Unde se întâmplă? Ideile principale. 1. Imaginarul devine realitate. 4. Tărâmul fermecat unde totul este posibil. –. FIȘE de RECAPITULARE și EVALUARE FINALĂ ...

Zburau lebedele în stol, din ţinuturile îngheţate spre ţările calde. Zburau peste mare. ... lebedele erau albe ca nişte ... Citește povestea fiecărui copil.

in cuvdntul bibliotecd existii cinci vocale. A / F . in cuv6ntal inimioard existii patru vocale, doud semivocale qi trei consoane. A / F.

generalia dinaintea celei a pirinlilor este aceea a bunicilor. De-a Iungul timpului s-a vorbit despre o ,,familie mare", unde pot trdiimpreuni, ?n acela;i ...

către profesorul de Religie. Descoperire din imagini. Se analizează imaginea de pe fişă şi se pun întrebări: Unde se află copiii? Ce fac în clasă?

FLORINA LEZERIUC. Respect pentru oameni și cărţi. FIŞE DE LUCRU. Personajul literar. Auxiliar curricular pentru clasa a I-a. APROVIMED. R PUBLISHERS ...

Fișe de lucru – Divizibilitatea numerelor natural. Clasa a VI -a. Prof. Bologa Cristiana. Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu”, Rm. Vâlcea. Fişa nr. 1.

Hei, veverito! o salută Mihai, cu speranța că şi-a găsit un tovarăş. Vrei să mergi cu mine la şcoală? ... (Căutând un tovarăş..., de Cristina Martin).

momente ale evoluţiei poeziei în literatura română; ... FIȘE DE LUCRU PENTRU CLASA A X‐A ... II. Fișă de formare a priceperilor și deprinderilor .

Baloo, prietenul lui Mowgli din Cartea Junglei, mănâncă orice găseşte, de la fructe de pădure, ... c) Ce animale care trăiesc în junglă mai cunoaşteţi?

Balta-Albă, de Vasile Alecsandri;. • România între Orient și Occident (dezbatere). - tehnici de documentare pentru realizarea investigaţiilor, a proiec-.

5. Unitatea l. ACTUAIIZAREA GUNO$TINTELOR DIN CLASA A lV-A. Fiqa nr. 1 . ... P6(ile de vorbire studiate sunt: verbul, substantivul, pronumele, adjectivul.

auxiliar pentru opționalul Lectura şi abilităţile de viaţă clasa a VI-a. Editura Paralela 45 ... FISA I. I. TEXT/FRAGMENTE DE TEXT LITERAR.

Categoriile semantice, Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice,........,...,... Paronimele. Pleonasmul. 3. t{oTturrrt DE FoNEilcA.

"Floare-albastră" de Mihai Eminescu. PAVEL ELENA GABRIELA. LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA. GRUPA I- prima secvență lirică (strofele 1-3) –vocea ...

Respect pentru oameni și cărţi GEORGIANA GOGOESCU. FIȘE DE LUCRU DIFERENȚIATE. Limba şi literatura română. Clasa a III-a. CR. Cartea Românească. EDUCAȚIONAL ...

18 июн. 2017 г. ... Menționează persoana, (genul, dacă e cazul) și numărul pronumelor personale subliniate, conform modelului: el – pronume personal, persoana a ...

Propuneri de itemi pentru evaluare (fonetica qi vocabularul). Test stadial nr. l. 4. NoTlUNt DE STNTAXA. Textul. Ennnful. Fraza. Propozria.

Iată în ce zodii sunt născute persoanele care nu vor trăda niciodată o ... Ce trăsătură comună au reprezentanții celor trei zodii descrise în acest articol?

roşie, iar a celorlalte sunete cu ajutorul bulinelor negre: ... 1 Încercuieşte litera „e“ şi subliniază litera „E“ în textul următor:.

B. Redactează o compunere de minimum 30‑50 de cuvinte, în care să motivezi apartenența textului dat la genul epic. În compunerea ta, trebuie:.

Fișe de lucru – Mulțimea numerelor întregi. Clasa a VI-a. Prof. Bologa Cristiana ... Fie mulţimea A={-5;-8;0;-2;9;+3;-222;1;+99}.Determinaţi mulţimile:.

DEITEAPTA-TE, ROMANE! UNITATEA TEMATICA: $COALA. Figa 2. REACTUALIZAREA C. Fita 3. EVALUARE INITIALA. Figa 4. TEXTUL. T|TLUL. AUTORUL. COMUNTCAREA ORALA.

Respect pentru oameni și cărţi. ELIZA-MARA TROFIN. (coordonator) ... Câmpul lexical (actualizarea cunoştinţelor). 12. 14. Categorii semantice.

Alcătuieşte enunturi în care să foloseşti expresii din textul citit: ., chipuri vesele" .,tristete adâncă". • întindere imensă". Lecturi şi fişe de lectură ...

GRAMATICĂ 5. FIŞE DE LUCRU ... Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicţionarul. ... EXERCITII RECAPITULATIVE. FIŞA NR.2.

Test inițial epe pentru oameni și cărti. Citeşte cu atenţie textul următor: Copiii au primit ca temă, la limba română, pentru după vacanţă, să facă fiecare ...

TEST INITIAL. BERRIERREIRI.IIIIIIIIILE. 2. NOTIUNI DE SINTAXĂ ... Folosirea corectă a accentului în limba română. ... Gramatică - clasa a VII-a.

Încercuieşte intrusul din următoarea serie de cuvinte: bunăvoinţă, despre, Calea. Lactee, Curtea de Argeş, zgârie-brânză. 12. Gramatică - clasa a VIII-a ...

Fișe de lucru – Fracții ordinare. Clasa a V-a ... 5) Găsiţi o fracţie echivalentă cu o fracţie echiunitară, numitorul fiind cel mai mic număr prim de.

go ansignos. Ste Maal. A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ. Auxiliarul meu pentru lectură. Fişe de lectură în câte 2 ore! CLASA PREGĂTITOARE inno. Georgiana GOGOESCU.

FISE DE LUCRU ... Propuneri de itemi pentnr evaluare: Ortoepie gi ortografie ... Bulevardul Republicii, Nr. 148, ClSdirea Cl, etaj 4, Piteqti,.

□Ce a primit Omul de Tinichea de la Marele Oz? □Ce i-a oferit Vrăjitorul din Oz Leului cel Laş? 58 -. Lecturi şi fişe de lectură□ ...

A/F Cuvântul cotloane se desparte în silabe astfel: cot-loa-ne. A/F Cuvântul semiobscuritate are şapte silabe. (6 puncte).

Li FLORIN ANTOHE MARIUS ANTONESCU. GHEORGHE IACOVIȚĂ. Respect pentru oameni și cărți. MATEMATICĂ. Clasa a VI-a. TESTE. FIŞE DE LUCRU. MODELE DE TEZE.

L FLORIN ANTOHE MARIUS ANTONESCU. Respect pentru oameni și cărți GHEORGHE IACOVITĂ. MATEMATICĂ. Clasa a VIII-a. TESTE. FIŞE DE LUCRU. MODELE DE TEZE.

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 22. – clasa clasa I –. 1. Pe o stradă sunt 15 case. Dacă prima casă are numărul. 30. Ce număr are ultima casă de pe stradă?

FIȘA DE LUCRU LA MATEMATICĂ nr. 20. – clasa clasa a III-a – ... 3. Într-un clasor Andrei a completat 20 de pagini cu câte 9 timbre pe pagină, 8 pagini.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.