istoria artei

1. Sunt admise numai subiecte de istoria artei sau care implică metodologia istoriei artei (colecționism, estetică, filosofia artei, cultură vizuală, ...

ISTORIA ARTEI MILITARE A ROMANILOR. 9. Traiul omului in paduri 1), continuu expus primejdiei, nu numai ca i-a desvoltat vazul si i-a ascutit auzul, ...

Iancu Jianu, zapciul (regia Dinu Cocea, 1980), Bietul Ioanide (regia Dan Pița, 1980), Blestemul pământului, blestemul iubirii (regia Mircea Mureșan, 1980), ...

I î.Hr. o carte despre cele mai cunoscute opere de artă, stimulând la romani pasiunea pentru colecţionarea artei greceşti. În acelaşi cadru.

Istoria artei, implicit istoria artei creştine este parte integrantă a ştiinţelor socio-umane. Domeniul ei de cercetare şi studiu este arhitectura creştină ...

profesori de istorie datorită faptului că istoria artei asigură competenţele ... Istoria artei reprezintă un domeniu particular al ştiinţelor istorice.

Actor de teatru şi film, inconfundabilă voce a teatrului radiofonic, ... Leopoldina Bălănuţă, Ion Marinescu, Ionescu-Gion, Andrei Codarcea, Monica Ghiuţă, ...

Pentru o bibliografie mai amănunţită, a se vedea volumul Omagiu lui George Oprescu, cu prilejul împlinirii a. 80 de ani, Editura Academiei R.P.R., ...

16 апр. 2018 г. ... Lionello Venturi, Pictori moderni, Ed. Meridiane, 1968. Idem,Manierismul, artă şi teorie, Ed. Meridiane, 1982 ...

Adina. Nanu propune o meditaţie personală pe tema statutului artei şi a rolului artistului, subliniind contribuţia sa la viaţa Şcolii, la studiul istoriei ...

21 нояб. 2020 г. ... 10.15-10.30 – Sofia Matache, Universitatea Națională de Arte, București, Reprezentarea. Liturghiei lui Grigore cel Mare în contextul capelei ...

„Expoziția Dorin Coltofeanu”, în catalogul Dorin Coltofeanu, Galeria Etalon, Râmnicu-Vâlcea, 2005. – reluat în albumul Dorin Coltofeanu, Nemira, București, ...

legate de cinematograf stârneau nu arareori zâmbete vag disimulate, Jean Georgescu a adoptat atitudinea demnă a cineastului de marcă, dispus totodată să se ...

Keywords: film as historical document, truth and manipulation, Lumière Brothers, Queen Mary of. Romania, Georges Méliès, Boleslaw Matuszewski, Leon Popescu.

Frontisi, Claude, "Istoria vizuală a artei”. 7. Gombrich, E. H., ,, O istorie a artei". 8. Lynton, Norbert, „, The Story of Modern art".

Un aristocrat în luminile rampei (Corina Gugu)...... 195. CONSTANTIN PARASCHIVESCU, Jules Cazaban – profesionistul (Corina Gugu)............................

2/2003 al Academiei Române: ENCICLOPEDIA ARTELOR ÎN ... O carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară.

27 окт. 2015 г. ... Primul Război Mondial în filmul românesc ... scenariu, păstrată în colecția Arhivei Naționale de Filme a României.

5 Adrian-Silvan Ionescu, Casa Aman, templu al muzelor, în Gabriela Braun, ... 17 Adrian-Silvan Ionescu, De la Galeria de Tablouri la Pinacoteca Națională, ...

Ana, părinții Maicii Domnului, ceea ce plasează Moldovița într-o poziție singulară în ... pronaosului privește Maica Domnului, ridicându-și brațele a rugă, ...

tabloului Moartea lui Mihai Viteazul, pictat de Lecca la Roma în 1845. ... cele mai frumoase ce pot rumânii să numere în viața politică a lor.

lucrărilor: Pictura murală gotică din Transilvania, București, 2007, ... (2009) şi „George Oprescu” (2010) ale Fundaţiei Culturale „Magazin Istoric”.

ISTORIA ARTEI UNIVERSALE. 2.2 Titularul activităților de curs. PROF UNIV. DR. LIVIU PILAT. 2.3 Titularul activităților de seminar. PROF UNIV. DR.

DINU I. IULIA - ANDREEA. II. CULTURA LIMBAJULUI VIZUAL. 6. VUCMANOVICI V. IULIA. II. ISTORIA CINEMATOGRAFIEI. 7. ANGHEL G. MARIA-DIANA.

Această carte a fost concepută de la început pentru a povesti istoria artei în cuvinte şi imagini, permiţând cititorului, în măsura posibilului, să aibă în.

Reședințele Marthei Bibescu, 21 februarie 2016, Palatul Mogoșoaia. Martha Bibescu în ambianța Castelului de la Posada, 19 ianuarie 2016, Centrul.

Nebunul e conştiinţa reacţionară dubitativă, e protagonistul unui teatru interogativ şi agentul disturbator al unor convenţii de paravan.

Nora, Rosmersholm sau Strigoii sunt deopotrivă etapele finale şi catastrofale ale unor întâmplări consumate în momentul în care începe acţiunea scenică”17.

încotro, ediţie îngrijită de Silvia Colfescu, Editura Vremea, Bucureşti, 2010. STUDII ŞI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 1 (45), p.

7 окт. 2011 г. ... moment dat a seriei de picturi istorice din cadrul operei artistului. ... Theodor al picturii româneşti, Pallady. Într-un interviu târziu,.

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. Arte vizuale şi arhitectură – perioada modernă. Nicolae Grigorescu şi modernitatea. - octombrie 2007 -. Comunicări.

Restaurarea din 1955 a întregii picturi a confirmat că în altar şi în ... creează între aceştia şi pereţii laterali arcade de zid pentru intrările în ...

4 дек. 2014 г. ... cercetare al artei medievale „Vasile Drăguţ” al Universităţii de arte „G. Enescu” în parteneriat cu. Université « Ch. de Gaulle » Lille 3, ...

17 авг. 2014 г. ... expoziția intitulată Portrete de indieni americani, datorată lui George Catlin (1796–1872), a fost itinerată la.

Lucian, Draga Olteanu-Matei, Ionuţ Niculescu (directorul. Muzeului TNB), Elisabeta Munteanu (UNATC "I.L.. Caragiale"). II. Audiţie comentată: Mihai Popescu ...

17 мая 2021 г. ... 70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” și Dicționarul ... vii al fondatorului său, profesorul George Oprescu.

40, 5/17 octombrie 1897), O casă de păpuşi sau Nora (nr. ... pe care străluceşte în constanta lumină a marii arte Casa păpuşilor, cu dragostea, suferinţa şi.

De remarcat că atât ultimul purtător al numelui Aman cât şi ... 43 Ibidem, pasajul consacrat familiei Aman, cu arbore genealogic şi documentaţie.

AMINTIRI DESPRE JEAN GEORGESCU. ADRIAN-SILVAN IONESCU*. Eram copil de vreo 5–6 ani. Plimbarea duminicală a familiei se efectua pe Calea Victoriei, ...

Domnului – şi friza Marea Deisis, alcătuită iniţial din 11 icoane, din care se mai păstrează doar ... Icoana împărătească Maica Domnului cu Pruncul –.

Piesa de teatru este o formă de literatură scrisă de un dramaturg, de obicei ... Piesele de teatru sunt scrise în mai multe genuri: comedie (satiră,.

Desfăşurarea, romanul Marele singuratic), fie ca autor al unui scenariu original (Porţile albastre ale oraşului). În rest, cu o singură excepţie (cuplul Ion ...

Istorie - Istoria Artei – Istoria Culturii – Muzeografie. Istorie. Egon DÖRNER ... Caracterizarea ecosistemică a unui şleau de gorun din Podişul.

joacă rolul unei englezoaice, secondând-o pe Lucia Sturza Bulandra, care deţinea rolul titular. În Aripi frânte de A.D. Herz deţine rolul unei ingenue ...

ocazia inaugurării statuii alegorice Bavaria de Leo von Klenze, la ridicarea ... comanda lui Ludwig I, pentru a face parte din Galeria de frumuseţi feminine ...

Introducere în istoria veche universală, anul universitar 2017-2018. 1. Date despre program ... V. S. Sergheev – Istoria Greciei antice, Bucureşti, 1951.

Curriculum modificat la Istoria românilor şi Istoria universală pentru anul de studii 2015 - 2016 clasa a VIII- a. Coordonat: Președintele comisiei metodice ...

Pe ce se bazează periodizarea arheologică a istoriei omenirii? ... lui de la pagina 29, alcătuiți o scurtă relatare despre confecțio-.

Istoria fizicii 75. FIZICA ŞI TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 10, nr. 1-2, 2012. ISTORIA DESCOPERIRII ŞI FORMULĂRII. LEGII CONSERVĂRII ŞI TRANSFORMĂRII ENERGIEI ...

Istoria dezvoltării frumuseţii, cosmeticii și cosmetologiei. Istoria apariției și dezvoltării parfumeriei. Istoria apariției și dezvoltării coafurii.

Primele vestigii ale artei crestine sunt localizate in ambianta cimiteriala a ... estele este unul dintre cele mai vechi simboluri ale Mantuitorului.

putem pune în valoare detaliile necesare şi originale ale designului (obiecte de decor, iluminare, pereţi des- părţitori etc.).

Elemente caligrafice. Artistul plastic. 1. 2. 3. 4. 1. Copertă. „La vatra jocului”. Dumitru Blajinu - scriere cu fonturi chirilice de mână jucăușe, ...

creadă cineva că Versurile de aur sunt ale lui, ci unul dintre pitagoreici le-a făcut și a ... pe unul din ucenicii săi, care îl va vindeca de orice rău.

rului de astăzi din cauza lipsei reeditărilor, pe când altele se găsesc presărate în ... intitulat Aufklärung n-a reușit să ne facă majori; și că încă n-am ...

în acest sens pledează faptul că un minei pe luna aprilie, existent acum la Biblioteca din ... vremii respective, menţionăm Minei anonim pe luna octombrie, ...

Damian Drăghici, un naist de renume mondial, originar dintr-o familie de lăutari ... tilor noștri în teza sa de doctorat: „Iulian Pușcă, un tânăr naist din ...

Coordonatoarea Atelierului, Manuela Deaconu, artist plastic, cu experiență în domeniu, dezvoltă copiilor dragostea pentru artă încă de la cele mai fragede ...

Am inceput acest ghid cu gandul de a-ti oferi cat mai multe ... creionul pe hartie si sa desenezi asa cum nu ai mai desenat pana acum.

pre diferiți oameni de teatru, modelele lor de lucru cu actori, tratând teatrul american, european (rus, francez, ... Pornește în căutarea adevărului.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.