ludmila ulitkaia

Imago / Ludmila Uliţkaia; trad. şi note de: Gabriela Russo. –. Bucureşti: Humanitas Fiction, 2016. ISBN 978-606-779-090-0. I. Russo, Gabriela (trad.).

Scara lui Iakov / Ludmila Uliţkaia; trad. din rusă şi note de Gabriela Russo. –. Bucureşti: Humanitas Fiction, 2018. ISBN 978‑606‑779‑427‑4.

ULITSKAIA, LIUDMILA EVGEnIEVnA. A fost doar ciumă / Ludmila Uliţkaia; trad. din rusă de Gabriela Russo. –. Bucureşti: Humanitas fiction, 2021.

Ewa Manukian. Dintotdeauna sunt îngheţată ca un sloi. Chiar şi vara la plajă, sub soarele dogorâtor, frigul nu-mi iese din oase. Probabil pentru.

Fetiţele erau cele mai bune dintre cei mai buni, eleve pre - miante, cu purtare exemplară, împliniseră vârsta de nouă ani, necesară, dar nu şi suficientă.

ULITSKAIA, LIUDMILA EVGENIEVNA. Soniecika; Înmormântare veselă; Minciunile femeilor / Ludmila Uliţkaia; ... că în faţa lui se afla chiar soţia sa.

IMAGINEA IEI IN CULTURA TRADITIONALA – ASPECTE ... Astfel, despre cămaşa tradiţională există ... precum și în ornamentica iei sau cămasii tradiționale.

obiceiurile de nuntă din Basarabia, la finele secolului al. XIX-lea – mijlocul secolului XX, cu referinţă la castitatea miresei; prezentării contextului ...

Însușirea cunoștințelor, formarea abilităților, atitudinilor vizate prin activităţile matematice, au o deosebită importanță în dezvoltarea generală ...

Practici şi tendinţe în pictura contemporană. Ludmila Vozian, dr. în pedagogie,. UPSC „Ion Creangă”. Summary. This article concerns some aspects of ...

Metode fizico-chimice de caracterizare a materialelor din arta si arheologie. - Nanomateriale pentru restaurarea/conservarea operelor de patrimoniu.

Anghel Cristina. Universitatea de Stat din Moldova autorizaţia seria AT nr. 1 din 22. 02.2010. Tel.060071603 autorizată în calitate de traducător pentru ...

Cu prilejul zilei de naştere vreau sa va aduc sincere felicitări şi urări de sănătate. ... În această zi frumoasă de toamnă, când Doamna Ludmila Corghenci.

Conceput în cheia modernizării curriculumului pedagogic universitar şi a evoluţiei cercetărilor pedagogice, prin suportul de curs autorii pun la îndemîna ...

Program și rezumatele conferinței științifice internaționale, Chișinău: 31 mai-2 iunie ... http://www.anticariat-unu.ro/mihai-grecu-ludmila-toma-1997-p19109.

VALORILE MORALE ÎN EDUCAȚIE. Ludmila BALŢATU, dr., conf. univ. Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul. Abstract: Nowadays, in the epoch of great ...

Asemănarea dintre gemenii dizigoţi e ca şi între orice alţi fraţi. Sarcina gemelară monozigotică este rezultatul fecundării unui singur ovul de către un.

poză;. 2. Traseul profesional (prima angajare – compania și postul, durata aflării pe aceasta poziție, posturile ulterioare) și impedimentele întâlnite;.

Tabla împărţirii se memorează conştient, aplicînd un sistem bine gîndit de activităţi speciale: dictări matematice, jocuri şi concursuri,.

Dragoș – Laurențiu POPA. Ludmila SASS. Anca – Mihaela BARBU. Anca DIDU. DESEN TEHNIC ȘI INFOGRAFICĂ. ÎNDRUMAR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE. Editura UNIVERSITARIA.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.