romane psihologice

30 янв. 2020 г. ... Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de noile încercări de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova și în alte regiuni ...

NICOLAE, VICTORIA Inserţii psihologice în educaţia şi ... provoacă stări psihice negative, iar informaţiile psihologice documentare de.

acesteia invită la autocunoaşterea de sine prin teste psihologice, ... Cum să ne învingem teamu de testul psihologic" se recomandă mai mult decât un ghid ...

Eliminati ipocrizia si perfidia din Teste psihologice de autoevaluare ... trare pot sonda universul psihologic al personalității individu- ale. Testele ...

inițierea contactelor sociale, adolescenții cu nivel ridicat de anxietate dau ... pentru prima dată de S. Kierkegaard, care definește anxietatea ca un fior, ...

lucrurile, ,,tema Blaga” nu s-a sférsit pentru ea. (cum nu s-a sférsit nici ... intamplator in poezii ca: -. Eu nu strivesc corola ... nand in primul vers:.

Jocurile psihologice se clasifică crescător după gradul lor de ... BERNE, ERIC, Ce spui după “Bună ziua”?: Psihologia destinului.

Treptat, maimuţele învăţară că, dacă urcau pe scară, toate aveau de suferit. Astfel, cele ce primeau duş rece au început să agreseze maimuţa îndrăzneaţă.

Sunt analizate particularitățile dezvoltării psihice la copiii cu tulburări de limbaj și comunicare, în relație cu funcția mnezică și sunt evidențiate mecanisme ...

psihologice de personalitate: responsabilitate, independență şi capacitatea ... fenomen care implică independența în acțiune, vorbire şi gândire [apud 3,.

particularitățile gândirii profesionale a medicului în raport cu solicitările ... în psihologie – Psihologia formării gândirii profesionale a adultului.

Cuvinte cheie: modificări psihologice, tulburări psihiatrice, pacienţi terminali. ABSTRACT ... neurovegetative (oboseala, lipsa de energie alte.

Cuvinte cheie: factori de personalitate, experiență optimală, extraversiune, introversiune, stabilitate emoțională, nevrotism.

13 мар. 2020 г. ... Adapost de zi si noapte „Morcoveata" Adapoastul de zi si de noapte. Str. Henri Coandă nr.4, Jud. Bacău, str.Aleea Ghioceilor, nr.4,.

a drăgosti „a (-şi) spune cuvinte de dragoste, a (se) mângâia, a (se) dezmierda”; popular şi familiar – a (se) zăpăci „a-şi pierde sau a face să-şi piardă ...

Printre acestea, auto-mutilarea este forma cea mai comună“ [4, pag. 339-340]. Numărul pacienților cu comportamente auto-distructive a crescut considerabil ...

ipohondrie, stări pasiv-agresive, manifestări explicite şi disociere/negare), spre deosebire de 10% din cei care nu prezentau o tulburare de axă II.

Cuvinte-cheie: nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare ...

CARL GUSTAV JUNG (1875-1961), psiholog şi psihiatru elveţian. ... sacrat ultimul capitol al acestei cărţi definirii noţiunilor psiho-.

ECHILIBRULUI, ORIENTĂRII ÎN SPAŢIU ... parte la echilibru, orientare în spaţiu şi de coordonare şi ... orientarea în spaţiu şi coordonarea se asigură.

3. Ψ. Psihologie 2009, 1 psihologia aplicată: probleme şi perspective ... temeni – cheie: activitatea psihologului, calităţi profesionale, calităţi ...

suflet, cartea iubirii de frumos şi de înţelepciune, cartea dragostei şi a ... Ebenso rücken Leibnizens Pläne zur Europäischen Politik in den Blick, sein.

psihologice în Concert din muzică de Bach, de Hortensia. Papadat-Bengescu. Daniel COMAN. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Studii ...

În situația existenței unui copil cu cerințe educaționale speciale (CES), ... intervenţia directă (consilierea copiilor cu CES, a părinţilor acestora, ...

Keywords: children with disabilities, psychological mechanisms of compensati- on, psychological assistance, educational and social inclusion.

2.2.1 Faze de dezvoltare premergătoare excelenţei ... Perception, au abordat domeniile vaste ale psihologiei şi muzicii, utilizându-se stimuli.

➢Rosemary Crossley (1984) – este prima cercetătoa- ... cării cu copiii autiști în SUA, în baza lucrării lui. R. Crossley [6, p. 78].

Cazul citat nu este unic. Firmele de consultanŃă pe probleme de resurse umane sunt o necesitate şi o practică răspândită pe plan internaŃional. Printre.

obţinute au fost coroborate cu experienţa noastră de comunicare educaţională ... Daniel Kahneman numea, în cartea sa “Thinking, Fast and Slow ...

TITI PARASCHIV, VIOREL IULIAN TĂNASE, On the Technology Effect ... explorator al inconștientului, în timpurile actuale, nu i-ar rămâne să apară în fața.

psihologice în Concert din muzică de Bach, de Hortensia. Papadat-Bengescu. Daniel COMAN. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Studii ...

înseamnă că disonanţa apare între componentele atitudinilor celor doi rezonatori (excitator şi receptor) astfel: – componenta cognitivă – componenta ...

Cuvinte cheie: forme de violență; consecințele violenței; ... Efectele negative ale violenţei în familie se resimt şi la nivelul dezvoltării şi ...

arbitrar, fără o metoda științifică. Cu toate limitările ei scala BDI rămâne una din cele mai utilizate scale de autoevaluare în depresie și scala de ...

Practicile psihologice operează cu două tipuri de desene: 1) desenul ... nevoie de grijă și sprijin; regele fiarelor (leu) - siguranță și mândrie de sine, ...

Chelcea, Adina; Televizorul, Internet-ul şi celularul – inamici sau prieteni?; în Revista Psihologia; Ed. Ştiinţă şi Tehnică S.A.; Bucureşti; nr. 6.

Lipsa depresiei sau a altor stări afective negative, precizează Argyle, este parte din ... balada, snoava, schiţa, nuvela, povestirea, amintirile, romanul,.

4 мая 2016 г. ... Dr. Leon Dănăilă. Acad. Prof. ... experiența concretă mult mai mult decât din cărți. Excelează în situațiile reale și nu se prea.

implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în ... [apud 187], 75% dintre persoanele cu TSA, au un coeficient de inteligenţă sub 52 şi ...

tulburare. Cuvinte cheie: borderline, tulburări de personalitate, psihoterapie. Abstract: Borderline personality disorder defines a „pervasive pattern of ...

În lucrarea de față, este abordată pro- blema proiectării și reproiectării posturilor de muncă sub aspect psihologic. Mulți ani la.

anume paralizia generală, descrisă, în 1822, de alienistul Antoine Laurent Bayle8, boală care a purtat și numele său. Semnele clinice după care se ...

b) sa achite integral pretul serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice.

Revista „Studii de psihologie” a Universităţii Hyperion, ... oamenilor obişnuiţi, sentimentul de a fi devalorizat la contactul cu instituţiile, anxietate.

Proiecte de cercetare derulate în cadrul departamentului de Psihologie . ... dezvoltarea infrastructurii CSCPT: echipamente, sofware-uri, cărți, ...

Buletinul ºtiinþific al Muzeului Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã a Moldovei. Dorian FURTUNĂ. ORIGINILE BIOLOGICE ŞI PSIHOLOGICE ALE AGRESIVITĂŢII.

29 мая 2006 г. ... II.a Psihologia muncii şi organizaţională. Bucureşti ... Bucureşti, calea. Griviţei, nr. 395, bl. ... Craiova, Top Med. Buna Vestire SRL,.

Respect pentru oameni și cărţi. CUPRINS. INTRODUCERE. O INTRODUCERE ÎN EXPERIMENTUL PSIHOLOGIC. CONDIȚIONAREA CLASICĂ PE CARE. O PUTEȚI FACE SINGURI.

elegantul vals al Bellei şi al Bestiei, sau despre mult mai modernul şi ... (călare) este o metaforă care trimite, pe de o parte, la „îmblânzirea” animei și ...

Problematica privind satisfacţia în muncă este un subiect central în domeniul ... locul de muncă, monotonia muncii, rutina se pot transforma în surse ale ...

curților de apel, testarea şi reexaminarea psihologică se realizează numai de psihologi care deţin atestat în specialitatea „psihologia muncii și ...

minării tipurilor de probleme psihologice existente la elevi, cadre didactice, părinţi, precum şi a determinării impedimentelor.

temporal, moartea pare să se refere la momentul în care viaţa se termină. ... În filozofie, religie, mitologie şi ficţiune, viaţa de după moarte (menţionată ...

ANEXA 1: Chestionar Analiza nevoilor medicale, psihologice și sociale . ... comunitate, sunt evaluate în baza unei anchete sociale de către specialiști.

14 апр. 2019 г. ... adolescenților cu intoxicații acute voluntare internați într-un departament de toxicologie pediatrică și estimarea rolului.

Având în vedere criza generată de apariția virusului COVID-19 pe teritoriul țării noastre și starea de alertă în care se află toate cadrele medicale la ...

Odată cu apariţia computerului au apărut jocurile de calculator, care şi-au găsit ... Aici se includ variantele virtuale a jocurilor în cărţi, rulete, ...

In vederea achiziției de teste psihologice, avem nevoie de doua baterii de testare, una pentru testarea personalului cu atribuţii în siguranţa ...

Actualmente incestul este considerat drept act criminal, prohibat de principiile etice ale societăţii umane, de Codul Penal al majorităţii ţărilor lumii şi ...

consistenţa crescută a materiilor fecale, fără a ... eliminarea repetată de fecale în locuri nepo- ... Constipaţia funcţională şi incontinenţa fecală.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru a oferi o experiență mai bună pe site.